CELOSVETOVÉ VÍNA Z BRATISLAVY


 

Je všeobecne známe, že vína od firmy Palugyay a synovia si našli cestu k rôznym panovníkom v rôznych kútoch sveta. Prinášame vám citácie z dobových novín, v ktorých sa spomínajú také krajiny ako Čína, Japonsko či Mexiko. Všade tam si obľúbili vína od vychyteného prešporského vinára a podnikateľa Jakuba Palugyaya.

Der Floh (27. júna 1875)

„Verne po boku svojho váženého otca stoja synovia František a Jozef Palugyay, ktorí svojimi cestami do Mexika, Ameriky, Indie, Číny, Japonska a inde získali svetový prehľad v pravom slova zmysle, všade nadviazali obchodné kontakty, rozšírili meno svojej firmy vo vzdialených regiónoch sveta a takto prispeli k tomu, že sa ich podnik pozdvihol na úroveň svetovej firmy.“

Kaffe und Gasthaus Zeintung (6. februára 1877)

„Pán von Palugyay dodáva víno do všetkých oblastí sveta, jeho víno možno stretnúť na všetkých vojnových a obchodných lodiach sveta, dodáva víno na všetky panovnícke dvory Európy a je dvorným dodávateľom Jeho Výsosti rakúskeho cisára. Jeho obchodné styky sú obrovské, čo do rozsahu ako aj vážnosti doma aj v zahraničí. Najväčšie obchodné spoločnosti pokladajú za česť nadviazať s ním obchodné spojenie.“

Kniha Um die Erde (Okolo sveta, rok 1877)

„Firma Palugyay a synovia Prešporok a Szarvasi a comp. Pešť, nám dodali výborné fľašové vína, ktoré sa napriek klimatickým vplyvom takmer bez výnimky dobre osvedčili a všade vo svete. Kdekoľvek sme ich ponúkali našim hosťom, našli dobrý ohlas. S uspokojením konštatujeme, že naše domáce, hlavne uhorské vína, sú vhodné na export, avšak zdá sa nám, že cena je trochu vysoká na to, aby mohli konkurovať francúzskym vínam. V prípade Východnej Ázie treba prekonávať všetky produkty rozkvitajúceho austrálskeho hospodárstva.