AKO SA PALUGYAY DO PRIAZNE ČLENOV PANOVNÍCKEHO RODU DOSTAL


 

To, že vína Palugyay nechýbali ani na stoloch mnohých panovníkov je známy fakt. Svedčia o tom aj články v rôznych dobových novinách a časopisoch. Budapeštianske noviny si dokonca dovolili napísať, že vína pána Palugyaya chutili panovníkom viac ako známe francúzske bourdeuxské vína.

Wiener Salonblatt (31. augusta 1873)

„Jakub Palugyay spočiatku bol hlavne hoteliérom a pokiaľ ide o obchod s vínom spočiatku mal len malý okruh odberateľov a jeho význam bol lokálny. Aj v tomto však získal dobrú povesť a rozmach jeho obchodovania nastal, keď sa dostal do priazne členov panovníckeho rodu. Upozornil na seba arciknieža Maximiliána ešte v období, keď bol miestodržiteľom v Miláne, ktorému sa jeho vína tak zapáčili, že celú potrebu svojho dvora zabezpečoval objednávkami od Jakuba Palugyaya. Tiež ho odporučil svojmu kráľovskému svokrovi v Bruseli, takže Jakub Palugyay potom zásoboval po pätnásť rokov aj belgický kráľovský dvor.“

Denník taktiež napísal:

„Tak ako firma Palugyay a synovia dokázala získať svojimi vynikajúcimi vínami svetový trh, podarilo sa jej získať zaslúžené uznanie aj vo vlastnej vlasti. Rovnako ako členovia c.k. rodiny, celý cisársky dvor, ministri, šľachta, štátni a cirkevní hodnostári a svet finančníkov v Rakúsko-Uhorsku udeľuje tejto firme osobitnú priazeň a samotní obchodníci s vínom vo vinárskych regiónoch Európy tiež preferujú Palugyayove vína v obchodovaní.“

Budapeštianske noviny (21. apríla 1875)

„Neprekonateľné sú jeho červené vína Chateau Palugyay a Villányi. Tieto vína sa vyvážajú do ďalekého sveta. Pije ich egyptský kráľ i ruský cársky dvor. Takýmto rozpätím klimatických extrémov vinársto pána Palugyaya predčí ešte aj bourdeuxské vína. Tiež sme mohli nahliadnuť do listu z Východnej Indie, ktorý písal nemecký cisársky konzul so sídlom v Bombay, v ktorom súbežne s vyjadrením svojej plnej spokojnosti s Chateau Palugyay si objednáva ďalšiu veľkú zásielku...“