ČISTOTA DOVEDENÁ K DOKONALOSTI


V druhej časti seriálu venovanom citácií o kvalite vín Palugyay uverejnených v dobových novinách a časopisov sa napríklad môžete dozvedieť, ako chválili čistotu palugyayových pivníc. O firme Palugyay sa dokonca hovorilo aj v uhorskom parlamente. Denník Allgemeine Illustrierte Weltausstellungzeitung koncom devätnásteho storočia tvrdil, že uhorská aristokracia iné vína ako Palugyay ani nepila.

Pressburger Zeitung (1870)

Autor článku sa nadchýna nad technickou vybavenosťou palugyayových pivníc:

Čistota, ktorá je základom každého dobre vedeného pivničného hospodárstva je tu dovedená do takej dokonalosti, že ak obtriete šatkou akýkoľvek sud, nenájdete na nej najmenšej stopy po špine. Návštevník môže obdivovať vzorovú pivničnú prevádzku, v ktorej pracujú stroje najmodernejšej konštrukcie šetriace čas a námahu. Stroje, čo prepravia 100 až 150 vedier vína za hodinu zo suda do suda alebo pošlú mimo pivnice. Stroje, ktoré umyjú dve tisíc fliaš denne a iné, ktoré dve tisíc zazátkujú. O tom, ako si tu vážia čistotu a svedomitosť svedčí aj to, že dôkladné umyté fľaše sa ešte pred naplnením preplachujú vínom. Na čistenie sudov slúži obrovské parné zariadenie, ktoré ich pripraví na prijatie novej náplne. Je tu dielňa na výrobu menších či väčších debien na expedíciu fliaš, ktorá dáva prácu niekoľkým robotníkom po celý rok. Z pivnice vedie popod ulicu vínovod – potrubie, ktorým sa víno priamo prečerpáva zo sudov do vagónov na priľahlej železničnej stanici, a naopak z vagónov do pivnice.“

Pressburger Tagblatt (9. februára 1871)

Odpoveď ministra obchodu v uhorskom parlamente na kritiku opozície, že príčinou slabého exportu uhorského vína je nedostatočná aktivita vlády:

„Pánu poslancovi Hornovi je iste známe, že firma Palugyay a synovia, ktorých vína dokážu oceniť tak v Berlíne ako aj v Petrohrade a Londýne, a ktoré sa vyvážajú za oceán, má vzorové pivničné hospodárstvo. Takže, keď firma Palugyay a synovia dokáže realizovať v exporte svoje obchodné záujmy krajiny a vďaka správnemu ošetrovaniu vína vyvážať do celého sveta, potom treba podľa nášho názoru skúmať, v čom spočívajú prekážky rozsiahlejšieho exportu vína z územia Uhorska. Touto príčinou podľa nášho názoru je úbohá úroveň vinárstva a neznalosť výrobcov vína, čo sa spracovania a ošetrovania vína týka.“

Allgemeine Illustrierte Weltausstellungzeitung (1871)

Správa o expozícii firmy Palugyay na viedenskej svetovej výstave:

„Ako sa dozvedáme, rytier Palugyay, majiteľ presláveného Hotela u zeleného stromu, dvorný dodávateľ viacerých európskych a mimoeurópskych vládcov, ktorého vína pijú v Číne a Západnej Indii, v Mexiku a tiež bohatí zlatokopi v Austrálii, obošle výstavu svojimi produktmi výnimočnej vinárskej kultúry, ktoré dozreli v jeho veľkolepých vínnych pivniciach. Palugyayove vína dosiahli svetové renomé. V kruhoch uhorskej aristokracie iné vína takmer nepijú.“