DEFINITÍVNY KONIEC FIRMY PALUGYAY A SYNOVIA


Palác Palugyayovcov. V súčasnosti sídlo ministerstva zahraničných vecí. Fotografia zo začiatku 20. storočia.

Na konci roka 1927 vďaka zlej úrode, hospodárskej kríze a poklesu dopytu na trhu s vínom vykazuje podnik Palugyay a synovia svoju prvú väčšiu stratu. Palugyayovci sú však v tom čase už iba minoritnými akcionármi spoločnosti s názvom Československá účastinná spoločnosť aj. Palugyay a synovia. Jedným z dôležitých majiteľov spomínanej firmy bol v tom čase napríklad Christian Ludwig.

Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 má spoločnosť neprekonateľné finančné problémy a vyhlasuje konkurz. Okrem iného bolo vydražených takmer 300 sudov s vínom a s destilátmi, niekoľko tisíc fliaš s vínom, prevádzkové zariadenia, palác Palugyayovcov, či najväčší dubový sud s objemom viac ako 17 tisíc litrov. Vydražený majetok putoval prevažne do vinárskych pivníc v Malokarpatskej oblasti - Svätý Jur, Pezinok, Modra, Rača a Bratislava.

Majiteľom paláca na Pražskej ulici v Bratislave sa stal Stanislav Glvánek. Ten prenajal na podnikateľskú činnosť priestory paláca, ale odmietol všetky ponuky na prenájom vinárskych pivníc. Palugyayove pivnice pod palácom vraj sú doteraz jedny z najväčších, ak nie najväčšie v Európe.

Aj keď vína značky Palugyay pili vládcovia v Japonsku, turecký sultán, brazílsky a belgický kráľ, či prominentní hostia na lodi Titanic, začiatok druhej svetovej vojny bude už navždy spojený s definitívnym zánikom pôvodnej firmy Palugyay.