ZAČIATOK KONCA


 

Nič netrvá večne. Platilo to aj pre firmu Palugyay a synovia. Zásadný úder dostali Palugyayovci po skončení prvej svetovej vojny a po následnom vzniku prvej Československej republiky. Rozpadom Rakúsko-Uhorska vznikli nové štáty a s nimi aj nové hranice. Filiálky firmy Palugyay a synovia sa tak stali súčasťou viacerých štátov.

Colné bariéry a zvýšené dane boli začiatkom ich konca. K tomu všetkému sa pridalo rozhodnutie novej vlády Československej republiky. Tá totiž neuznala firme Palugyay a synovia pohľadávku vo výške niekoľko desiatok miliónov vtedajších rakúskych šilingov, ktorú mali voči rakúsko-uhorskej armáde. Jednoducho po rozpade Rakúsko-Uhorska im nemal kto vrátiť vojnovú pôžičku. Palugyayovci boli nútení zobrať si úver. V roku 1919 im Živnostenská banka požičala 15 miliónov korún.

V 20. rokoch minulého storočia zakladajú vnuci Jakuba Palugyaya František a Anton akciovú spoločnosť, v ktorej vlastnili každý po 750 tisíc korún a zvyšných 500 tisíc sa rozdelilo medzi ďalších akcionárov. Firma Palugyay a synovia tak prestala byť rodinným majetkom. Podľa dostupných údajov z roku 1923 boli František a Anton členmi správnej rady a ich otec Jozef členom dozornej rady spoločnosti s novým názvom Priemysel pre požívatiny, účastinárska spoločnosť. Stále väčší vplyv vo vedení firmy však získavali politicky angažované osoby, ktoré mali presadzovať záujmy českých finančných kruhov.

V roku 1924 je ešte spoločnosť vysoko zisková. Prichádzali však ťažké časy.