Korene z Liptova

Rod Palugyay, ktorý patril k významným vinárskym rodom najmä v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, má svoje korene na Liptove. Pochádza z Palúdzky, dnešnej časti Liptovského Mikuláša. Podľa dostupných historických prameňov všetko začalo u Ladislava, ktorý žil v druhej polovici 13. storočia. Koncom 15. storočia získava rod Palugyay erb, ktorý vydáva Matej Korvín. Odvtedy môžeme rod Palugyayovcov nájsť aj v ostatných kútoch Slovenska. Žili nielen v Honte, na Šariši a na Zemplíne, ale aj v Piešťanskej a Bratislavskej stolici. Ako sa ukázalo neskôr, práve osídlenie Bratislavskej stolice rodom Palugyay bolo dôležité pre zrod slávného vína Palugyay.

Zakladateľom slávneho obchodu s vínom značky Palugyay bol až Jakub Palugyay. Narodil sa v roku 1819 manželom Ignácovi a Jozefíne Palugyayovcom, ktorí slúžili na panstve Grassalkovich. Povráva sa, že Jakub bol ich nemanželským synom. Jeho skutočným otcom mal byť podľa niektorých zdrojov Heinrich Michl, pánsky stolník, ktorý taktiež pracoval v Grassalkovichovom paláci. Dôvodom splodenia syna mimo manželstva mal byť zlý zdravotný stav Ignáca, ktorý nechcel dopustiť, aby rod Palugyay vymrel po meči. V každom prípade Ignác prijal Jakuba za svojho syna.

Úspešná budúcnosť Jakuba Palugyaya sa začína rysovať po smrti svojho údajného pokrvného otca Heinricha. Ten mu totiž po smrti zanechal svoj hnuteľný majetok, 146 zlatých a 13 dukátov. Toto dedičstvo mu pomohlo postaviť sa na vlastné nohy. Vo veku 23 rokov si Jakub prenajíma na brehu jazera pri bratislavskej Železnej studničke hostinec s ubytovaním, ktorý je na široko ďaleko preslávený perfektnými službami a ešte lepšou kuchyňou. Jeho nešľachtické bezprostredné správanie sa k hosťom v kombinácii s ponúkanými službami mu otvoria ďalšie dvere do veľkého sveta podnikania.